verlopen: Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

16 december 2022

Deze vacature is reeds vervuld.
Bevlogen huurdercommissaris met visie op huurders(participatie)

Voor de Raad van Commissarissen van Nijestee zijn wij op zoek naar een bevlogen huurdercommissaris met visie op huurders(participatie)

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Nijestee bestaat uit zes leden, waarvan er twee op voordracht van huurders zijn benoemd. Circa zesmaal per jaar vergadert de RvC in voltallige samenstelling. Als onderdeel van de RvC zijn daarnaast twee commissies actief: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC in de voorbereiding op specifieke onderwerpen.

Nijestee kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken RvC. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen, is het belangrijk dat de raad maatschappelijk breed geïnformeerd is. De leden van de RvC hebben daarom een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor Nijestee relevante netwerken. Hierbij valt te denken aan de doelgroep voor sociale verhuur, zorg, welzijn, onderwijs, openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Een afvaardiging van de RvC, dan wel de raad als geheel, heeft structureel overleg met de Ondernemingsraad, de Huurdersraad, de gemeente en overige belanghouders. Daarnaast legt de raad gezamenlijk circa eenmaal per jaar een werkbezoek af waarbij ook samenwerkingspartijen bezocht kunnen worden.

Vanwege het vertrek van twee van de leden van de Raad van Commissarissen ontstaan per 20 mei 2023 twee vacatures:

Meer informatie 

 

 

Deel via
\

Reageer