Stop de Verhuurdersheffing

5 januari 2021

Stop de Verhuurdersheffing

In 2013 is de ver­huur­ders­­heffing ingevoerd:

een ingrijpende belasting­maatregel die alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen is opgelegd. De verhuurdersheffing was bedoeld als crisismaatregel, om een gat in de Rijksbegroting te vullen. De crisis is al jaren voorbij, maar de verhuurdersheffing is er nog steeds! Deze heffing is de afgelopen jaren fors gestegen en zit nu op 1,7 miljard per jaar.

De financiële positie van ons, huurders, is onzeker en staat onder druk. Maar de verhuurdersheffing blijft gewoon bestaan. Minister Ollongren stelt dat de corporaties deze nog best kunnen betalen. Ze vergeet daarbij dat het gaat om een huurdersbelasting. Wij als huurders betalen de rekening. Wij zien het dan ook als een huurdersheffing.

Wij als huurders in Groningen verzetten ons hiertegen omdat we zien dat:
> De huren maar blijven stijgen en de betaalbaarheid onder zware druk staat;
> Er te weinig sociale huurwoningen en andere woningen worden gebouwd. De wachtlijsten voor woningzoekenden lopen maar op;
> Er kunnen minder woningen worden verbeterd en verduurzaamd. De kwaliteit van de woningen komt veel later op het goede niveau en de woonlasten blijven stijgen;
> Er is minder geld voor veilige en leefbare buurten, daardoor neemt de overlast toe.

Kortom, de opgaven op het gebied van betaalbare woningen en duurzaamheid zijn groot, maar de middelen om deze grote opgaven te betalen zijn er niet. Ook het onderzoek naar opgaven en middelen van de corporaties onderstreept dat de opgave circa 60% groter is dan de beschikbare investeringscapaciteit. Groningse corporaties komen tot 2034 bijna een miljard tekort.
Wij als huurdersorganisaties in de gemeente Groningen trekken samen met onze corporaties en gemeente op om deze onrechtvaardige belasting stop te zetten. Afgelopen jaar betaalden de Groningse corporaties maar liefst 25 miljoen aan verhuurdersheffing.
Wij roepen daarom met elkaar niet alleen de minister, maar ook de politieke partijen, op om een sociaal gezicht te laten zien. Geef de (ver)huurdersheffing terug aan de huurders via de corporaties.

Deel via
\

Reageer